Misja

Misją instytutu jest prowadzenie badań i rozwój, wdrażanie, diagnostyka, szkolenie, informowanie, epidemiologia, radiologia, diagnostyka, toksykologii i farmakologii dla potrzeb instytucji.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu epidemiologii, toksykologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii.

Zadania

WHIE zajmuje się zadaniami z zakresu badawczo -rozwojowym na rzecz Instytucji oraz wykonuje prace badawczo-naukowe. Instytut wykonuje zadania na zlecenie: referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.

Laboratoria

Laboratoria o wysokim stopniu bezpieczeństwa z najnowocześniejszą aparaturą do badań związanych z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

Usługi

WIHE ma wypracowane samodzielne metody do oceny poszczególnych typów zagrożeń. Dzięki czemu możemy zapewnić szeroki wachlarz usług związany z badaniami, oceną i ekspertyzą.

Akredytacje

Nasze doświadczenie związane z toksykologią, radiobiologią, farmakologią gwarantuje, że wykonane usługi są na najwyższym poziomie.

Poczta kwiatowa Kraków

Kim jesteśmy?

WIHE jest instytutem badawczym, który zarówno kadrowo jaki i organizacyjnie przygotowany jest  na rzecz instytucji Państwowych i innych organizacji badań, szkoleń,  zapobiegania i szkolenia z zakresu skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobą wywołanych broniom masowego rażenia.

 

Poczta kwiatowa Warszawa  Poczta kwiatowa Płock Poczta kwiatowa Ełk