Lista kursów

Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii

Moduł II. Nauki biomedyczne. Kurs nr 7

Szczegóły kursu

Tytuł :
Biostatystyka
Nr CMKP kursu :
06-001/3-01-001-2019
 
Charakter kursu :
Kursy dla osób specjalizujących się w dziedzinie epidemiologii
Termin :
3 – 5 kwietnia 2019 roku, godz. 9:00
 
Miejsce kursu :
WIHE, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4, sala konferencyjna WIHE
 
Kierownik naukowy :
dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt
 
Koszt kursu :
450
 
Załączniki :
Formularz zgłoszenia na kurs (docx)
 
Oświadczenie RODO (docx)
 
Formularz zgłoszeniowy - faktura (pdf)

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Epidemiologia kurs nr 1/5, imię i nazwisko uczestnika

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie 3 załączników:


Dwóch załączników pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl
  • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
  • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )

Jednego załącznika faxem - nr fax - +48 261 853 133 lub pocztą elektroniczną na adres anna.wojciechowska@wihe.pl
  • Wydrukowanego, wypełnionego drukowanymi literami iFormularza Zgłoszeniowego - faktura ( tu pobierz )