Lista kursów

Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii

Moduł V Epidemiologia szczegółowa, Kurs 7


NABÓR ZAKOŃCZONY

Szczegóły kursu

Tytuł :
Epidemiologia społeczna
Nr CMKP kursu :
06-001/5-07-012-2019
 
Charakter kursu :
Kursy dla osób specjalizujących się w dziedzinie epidemiologii
Termin :
26 listopada 2019 roku, godz. 9:00
 
Miejsce kursu :
WIHE, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4, sala konferencyjna WIHE
 
Kierownik naukowy :
dr hab. n. med. Jerzy Bertrandt
 
Osoba do kontaktu :
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
justyna.jakubik@wihe.pl
 
Koszt kursu :
250
 
Załączniki :
Formularz Zgłoszeniowy (doc)
 
Dane do faktury (doc)
  1. Formularz zgłoszenia – proszę uzupełnić i przesłać na adres szkolenia@wihe.pl
  2. Dane do faktury - proszę wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, zeskanować i odesłać na adres: anna.wojciechowska@wihe.pl
  3. Zgłoszenia na kurs należy przesyłać do 19 listopada 2019 r.

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Epidemiologia społeczna, imię i nazwisko uczestnika