Lista kursów

Szkolenie

"Czynniki Rakotwórcze"


NABÓR ZAKOŃCZONY

Narodowy Program Zdrowia

Szczegóły:


Tytuł
Narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP
 
Termin szkolenia
11 grudnia 2019
 
Początek zajęć
godz. 10:30
Koniec zajęć
godz. 15:00
 
Koszt kursu
BEZPŁATNY (szkolenie finansowane z Narodowego Programu Zdrowia)
 
Charakter kursu
Szkolenie przeznaczone dla służb BHP, inspektorów WOMP i lekarzy nadzorujących miejsca służby (pracy) w jednostkach wojskowych pod kątem narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne
 
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, Warszawa, (Aula w budynku 42)
 
Termin zgłoszeń
zgłoszenia należy składać do 2 grudnia 2019 r.

Kontakt:

Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Dział Wsparcia Badań
Osoby do kontaktu :
 
 
 
Agnieszka Bochniak
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 192
PON – PT 10:00 – 14:00
 
 
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za kurs
603 856 011
npz.rakotworcze@wihe.pl


Zakres tematyczny kursu:

  1. Wykaz substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - otwarty charakter tego wykazu.
  2. Zgłaszanie substancji zanieczyszczonych, wieloskładnikowych i mieszanin na podstawie informacji z kart charakterystyki.
  3. Postępowanie w przypadku substancji uwalniających się w środowisku pracy.
  4. Wypełnianie dokumentacji stanowiącej załączniki do rozporządzenia.
  5. Najnowsze zmiany w rozporządzeniu.

Wypełniony formularz rejestracyjny ( tu pobierz ) proszę przesłać na adres: npz.rakotworcze@wihe.pl