Lista kursów

Kursy Inspektora Ochrony Radiologicznej

Proszę sprawdzać naszą stronę w celu wybrania najbliższego terminu.


Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej
 
Termin
przełom października i listopada
Początek zajęć
-
Egzamin
-
 
Koszt kursu
-
 
Charakter kursu
Kurs na Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach rentgenowskich typu: "R" i "S":
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Aula)
 
Załączniki
1. Formularz Zgłoszeniowy (doc)
 
2. Oświadczenie RODO (docx)
 
3. Formularz zgłoszeniowy - faktura (pdf)

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
 
Osoba do kontaktu :
 
 
 
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 192
szkolenia@wihe.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych.


Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:


przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:
  • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
  • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )
oraz trzeciego załącznika z danymi do faktury:
  • Wydrukowanego, wypełnionego drukowanymi literami i przesłanego faxem Formularza Zgłoszeniowego - faktura ( tu pobierz ), nr fax - +48 261 853 133
    lub droga elektroniczną na e-mail anna.wojciechowska@wihe.pl

  1. Opłata za kurs IOR obejmuje: cykl wykładów, materiały szkoleniowe dostępne w Internecie (Dropbox WIHiE), seminarium i koszt egzaminu
  2. Koszt samego egzaminu z pominięciem szkolenia wynosi 500
  3. Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia.

Opłaty:


  1. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
  2. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs IOR (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)