Szkolenia

Lista i terminy kursówStatus Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
25.04.2019 Kurs Wakcynologii Praktycznej - KURS ZAKOŃCZONY
Następny planowany termin początek października 2019 r
400 Sekcja Szkoleń dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Ochrony Radiologicznej
1-2.08.2019 Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej KURS ODWOŁANY 1100 zł Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
2.08.2019 Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta KURS ODWOŁANY 400 Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
15 lipca 2019 Czynniki Rakotwórcze   - NABÓR ZAKOŃCZONY
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
kpt dr Aneta Lewicka
Biostatystyka 450 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Podstawy medycyny klinicznej 250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Propedeutyka medycyny 250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Demografia 150 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 1 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 2 200 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 3 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
Szkolenia PEM
5.11.2019 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
5-6.11.2019 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
5.11.2019 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 180 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń:

Kierownik
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
261 853 152
szkolenia@wihe.pl

Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych :

Kierownik
dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe: