Szkolenia

Lista i terminy kursówStatus Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
06 listopada 2019 r. Kurs Wakcynologia Praktyczna
Nabór zakończony
500 Sekcja Szkoleń mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Kursy Ochrony Radiologicznej
przełom października i listopada Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej - Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
przełom października i listopada Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta - Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Czynniki Rakotwórcze NPZ
grudzień 2019 Czynniki Rakotwórcze (w przygotowaniu)
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
kpt dr Aneta Lewicka
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
9 – 10 października 2019 r. Epidemiologia stanów i chorób związanych z żywnością i żywieniem 420 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
Szkolenia PEM
5.11.2019 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
5-6.11.2019 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
5.11.2019 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 180 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń

Kierownik
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
261 853 192
agnieszka.bochniak@wihe.pl
szkolenia@wihe.pl

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych

Kierownik
dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe