Nauka

Przewody doktorskie


mgr Ewelina Maculewicz


Data wszczęcia przewodu:31.05.2017 r.

Data nadania st. doktora:  06.12.2018 r.


Tytuł rozprawy

Badania zmienności genetycznej genów COL1a1, COL3a1, COL5a1 u pacjentów z zerwanym ścięgnem Achillesa jako punkt wyjściowy do opracowania wczesnych metod prewencji dla osób aktywnych fizycznie.

Promotor

dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakład Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

Promotor pomocniczy

dr n. biol. Anna Borecka, WIHE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. Anna Grzywacz
 

mgr Krzysztof Bilmin


Data wszczęcia przewodu:14.12.2016 r.


Tytuł rozprawy

Badanie wpływu fal ultradźwiękowych i efektu sonodynamicznego na żywotność komórek szczurzych linii glejaków in vitro.

Promotor

prof. Paweł Grieb, IMDiK PAN

Drugi promotor

dr hab. Tamara Kujawska, IPPT PAN


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. inż Tadeusz Pałko
 
png
Recenzja 2 - dr hab. n. med. Ireneusz Grudziński
 

mgr Łukasz Szymański


Data wszczęcia przewodu:08.03.2016 r.

Data nadania st. doktora:  12.04.2017 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję cytokin immunoregulacyjnych i receptorów szlaku śmierci Fas/FasL w atopowym zapaleniu skóry.

Promotor

dr hab. n. med. Wanda Stankiweicz, prof. WIHiE

Promotor pomocniczy

dr n. wet. Sławomir Lewicki


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. A. Stasiak-Barmuta
 
png
Recenzja 2 - prof. B. Obmińska-Mrukowicz
 

mgr Dagmara Bartczak


Data wszczęcia przewodu:08.03.2016 r.

Rezygnacja:  uchwała Rady nr 03/04/2017 z dnia 12.04.2017


Tytuł rozprawy

Psychoneuroimmunologiczne aspekty wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Promotor

dr hab. Wanda Stankiewicz

mgr Karolina Bertrandt


Data wszczęcia przewodu:20.05.2015 r.


Tytuł rozprawy

Badanie wpływu treningu hemoencefalograficznego sprzężenia zwrotnego (HEG Biofeedback) na funkcjonowanie poznawcze mózgu u mężczyzn za pomocą wybranych komponentów potencjałów wywołanych (VEP) i badań neuropsychologicznych.

Promotor

dr. hab. Wanda Stankiewicz

Promotor pomocniczy

dr Paweł Bodera

mgr inż. Monika Leśniak


Data wszczęcia przewodu:20.05.2015 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ wybranych związków chemicznych kumulujących się w tkance tłuszczowej na proliferację i różnicowanie mezenchymalnych komórek.

Promotor

dr. hab. Wanda Stankiewicz

Promotor pomocniczy

dr Robert Zdanowski

lek. Dariusz Rokicki


Data wszczęcia przewodu:20.05.2015 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ resweratrolu na proliferację, migrację i inwazyjność mysich komórek śródbłonka linii HECa10 i ludzkich komórek nabłonka barwnikowego siatkówki ARPE-19 w warunkach normoksji i hipoksji.

Promotor

dr. hab. Piotr Skopiński, WUM

Promotor pomocniczy

dr Sławomir Lewicki

mgr inż. Piotr Orłowski


Data wszczęcia przewodu:28.10.2014 r.

Data nadania st. doktora:  31.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Immunotropowe właściwości nanocząstek metali szlachetnych modyfikowanych kwasem taninowym w stosunku do komórek biorących udział w procesie gojenia skóry.

Promotor

dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHiE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. Nadzieja Drela
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. med. Anna Stasiak-Barmuta
 

mgr Małgorzata Paluch


Data wszczęcia przewodu:23.06.2014 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ niskiej dawki naltreksonu na wrażliwość bólową i odpowiedź immunologiczną u szczurów w modelu przewlekłego stanu zapalnego.

Promotor

prof. Marek Kowalczyk

Promotor pomocniczy

dr Bożena Antkowiak

mgr inż. Piotr Cieślik


Data wszczęcia przewodu:23.06.2014 r.

Data nadania st. doktora:  31.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Charakterystyka molekularna szczepów Francisella tularensis wyizolowanych z próbek klinicznych i środowiskowych za pomocą metody real-time PCR i Multispacer Typing.

Promotor

ppłk dr hab. n. med. Józef Knap, prof. WUM

Promotor pomocniczy

mjr dr n. biol. Agata Bielawska-Drózd


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
 

por. mgr Aneta Lewicka


Data wszczęcia przewodu:16.04.2014 r.

Data nadania st. doktora:  08.03.2016 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ suplementacji diety niedoborowej w białko witaminą B2 i B6 na skład i zawartość kwasów tłuszczowych w surowicy krwi szczurów poddanych dozowanemu wysiłkowi fizycznemu.

Promotor

dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt, prof. WIHiE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. zw. dr hab. Maria H. Borawska
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. Juliusz Przysławski
 

mgr Anna Bielecka


Data wszczęcia przewodu:16.04.2014 r.


Tytuł rozprawy

Krajowe uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w kontekście konwencji w Zakresie Broni Biologicznej i Toksynowej.

Promotor

prof. Janusz Ślusarczyk

Promotor pomocniczy

dr Janusz Kocik

mjr mgr Aleksander Michalski


Data wszczęcia przewodu:18.05.2005 r.

Data nadania st. doktora:  31.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Zastosowanie chemiluminescencji do immunoenzymatycznego oznaczania produktów PCR w diagnostyce molekularnej Bacillus anthracis.

Instytucja nadająca stopień naukowy

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

Promotor

prof. Michał Andrzej Bartoszcze