Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na

Stanowisko badawczo-techniczne

w Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej

w ramach Projektu KOŚCIUSZKO II pt.

„Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy”.Instytucja :
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
Miasto :
Warszawa
Stanowisko :
specjalista badawczo-techniczny
Data ogłoszenia :
31.07.2019 r.
Termin składania ofert :
08.09.2019 r.
 
Warunki zatrudnienia :
3 m-ce okres próbny
Data rozpoczęcia :
16 września 2019 r.
Miejsce pracy :
Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie.

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi) :

Wymagania :

 1. Ukończone studia w zakresie wychowania fizycznego pozwalające na podjęcie pracy.
 2. Znajomość języka angielskiego

Opis prac, zadań, w których będzie uczestniczył kandydat :

 1. Przygotowanie i wykonywanie eksperymentów badawczych.
 2. Analiza wyników eksperymentów, planowanie nowych eksperymentów, przygotowanie publikacji naukowych i prezentacja wyników na seminariach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić :

 1. CV wraz danymi kontaktowymi (tzn. aktualny adres e-mail oraz telefon kontaktowy);
 2. krótki list motywacyjny;
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. certyfikaty, szkolenia, kursy
 5. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”


Osoby spełniające ww. wymagania proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 08.09.2019 r.

na adres e-mail: ewelina.maculewicz@wihe.pl z dopiskiem :

„Konkurs na stanowisko badawczo - techniczne”.