Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika w Dziale Wsparcia Badań WIHE

miejsce pracy: Warszawa, woj. mazowieckieInstytucja :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Miasto :
Warszawa
Stanowisko :
Kierownik Działu Wsparcia Badań
Data ogłoszenia :
16.07.2019 r.
Termin składania ofert :
14.08.2019 r.
Wymiar czasu pracy :
Pełny etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Dział Wsparcia Badań zajmuje się wsparciem naukowców w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do projektów badawczych (w szczególności prac statutowych i grantów finansowanych przez NCN, NCBiR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów współfinansowanych przez UE)

Kierownik działu zajmuje się głównie planowaniem, organizowaniem i koordynowaniem działalności podległego mu zespołu.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. przygotowania harmonogramu prac DWB,
 2. nadzór nad przygotowywaniem projektów programów badawczych i ich kosztorysów, w uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi WIHE,
 3. prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów, kierowanie całością prac i zatwierdzanie ich rezultatów,
 4. przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych w różnych mechanizmach finansowania, rozliczenia okresowe i raporty końcowe dot. projektów badawczych,
 5. aktualizacja systemu Polon w zakresie projektów badawczych.

WYMAGANIA:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów,
 3. znajomość metodyk zarządzania projektami (preferowane PRINCE 2,
 4. umiejętność realizacji projektów,
 5. doświadczenie w pracy z projektami i programami,
 6. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 7. wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, komunikatywności, pracy w zespole,
 8. umiejętność koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
 9. umiejętności samodzielnego zarządzania własnym czasem i pracą nad wieloma zadaniami jednocześnie,
 10. sprawnego korzystania z komputera i urządzeń biurowych.

MILE WIDZIANE:

 1. umiejętność negocjacji,
 2. zainteresowanie tematyką związaną z sektorem badawczo-rozwojowym.

WARUNKI PRACY:

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi.


OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat,
 2. atrakcyjne warunki pracy,
 3. możliwość rozwoju.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny skierowany do Dyrektora WIHE,
 2. curriculum vitae,
 3. dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie przy realizacji projektów.


Osoby zainteresowane i spełniające wymagania proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 14 sierpnia 2019 r.

 • osobiście : w Sekretariacie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4; bud. 42;
 • listownie : Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
  – z dopiskiem „konkurs na stanowisko Kierownika w Dziale Wsparcia Badań” - decyduje data wpływu do WIHE;
 • e-mail : kadry@wihe.pl.


INFORMACJE DODATKOWE: