Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista inżynieryjno-techniczny

Odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie Samodzielnej Pracowni Parazytologii w ramach realizacji projektu TEAM-TECH


Oferujemy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na okres 11 miesięcy w ramach realizacji projektu TEAM-TECH p.t. „Innovative immunotherapy of autoimmune diseases using CD8 T cells modified by factors of parasitic origin” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.


Instytucja :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii – Samodzielna Pracownia Terapii Eksperymentalnych
Miasto :
Warszawa
Stanowisko :
inżynieryjno-techniczne
Data ogłoszenia :
15.10.2019 r.
Termin składania ofert :
25.10.2019 r.
Wymiar czasu pracy :
niepełny wymiar czasu na okres 11 miesięcy

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe/licencjat w zakresie biologii ogólnej, biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub nauk pokrewnych
 2. Samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizowania własnej pracy
 3. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 4. Precyzja, staranność i terminowość w wykonywaniu obowiązków
 5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca porozumiewanie się w mowie i w piśmie
 6. Umiejętność sprawnej obsługi komputera

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV wraz z danymi kontaktowymi osoby, która może wystawić opinię na temat kandydata
 2. Kopię dyplomu ukończenia studiów
 3. Ewentualnie inne certyfikaty/dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje
 4. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Termin nadsyłania ofert 25.10.2019 r. na adres:

dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska
E-mail: katarzyna.d.lysoniewska@wihe.pl