Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTY/ STARSZEGO SPECJALISTY

W ZESPOLE ANALIZ ZAGROŻEŃ ELEKTROMANETYCZNYCH


I. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, kierunki techniczne, preferowana specjalizacja z urządzeń radiolokacyjnych lub wojskowych systemów łączności;
 2. Znajomość funkcjonowania urządzeń radiolokacyjnych lub wojskowych systemów łączności;
 3. Dwuletni staż pracy przy obsłudze urządzeń radiolokacyjnych lub wojskowych systemów łączności;
 4. Znajomość obsługi komputera;
 5. Dyspozycyjność;

II. Mile widziane

 1. Umiejętności z zakresu metrologii pola-EM;
 2. Prawo jazdy kategorii B;
 3. Znajomość języka angielskiego;
 4. Dbałości o powierzone mienie;
 5. Samodzielność;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Umiejętność organizacji pracy;
 8. Znajomość obsługi programów graficznych;
 9. Kreatywność.

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora Instytutu
 2. CV
 3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie - mile widziane

IV. Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 2. Wynagrodzenie 3 000 zł. Brutto

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.03.2020 r.


VI. Miejsce pracy: Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych, Zakład Ochrony Mikrofalowej, Szaserów 128, Warszawa


VII. Dokumenty należy składać: do dnia 29.02.2020 w Sekretariacie WIHE, ul. Kozielska 4 osobiście lub listownie.


VIII. Wybrani Kandydaci zostaną zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.


IX. Zastrzegamy możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.