Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Projekty zakończone


2017

Źródło dofinansowania / Numer Nazwa projektu
NCN 2012/05/B/NZ7/03219 Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych narządów u potomstwa i matek myszy karmionych w czasie ciąży i laktacji wyciągami z korzeni rośliny Rhodiola kirilowii

2014

Źródło dofinansowania Nazwa projektu
The Defence R&T Joint Investment Programme on CBRN Protection (JIP-CBRN) Quick Xor Technology for B&C cold-plasma decontamination (QUIXOTE)
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMMETHEME:
Nuclear Fission and Radiation Protection Type of instrument: Network of Excellence
Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration (DoReMi)
PRIORYTET I
Tworzenie Warunków dla Rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Modernizacja Infrastruktury badawczej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na rzecz walidacji technologii inżynierii medycznej
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Modernizacja infrastruktury badawczej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na rzecz walidacji technologii inżynierii biomedycznej
Narodowe Centrum Nauki Nanocząsteczki srebra koniugowane taninami badania nad ich aktywnością regeneracyjną w zastosowaniach dermalnych
7PR EXPEDIA EXplosives PrEcursor Defeat by Inhibitor Additives
Komisja europejska Wpływ małych dawek promieniowania na uszkodzenia śródbłonka.
Ministerstwo Obrony Narodowej Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne oraz doskonalenie systemów monitorowania epidemiologicznego w warunkach stacjonarnych i polowych w przypadkach zagrożenia bronią biologiczną.(119)
Ministerstwo Obrony Narodowej Zabezpieczenie higieniczne i fizjologiczne wojsk w warunkach pokoju oraz w czasie działań militarnych, współczesnych operacjach i misjach Sił Zbrojnych. (117)
Ministerstwo Obrony Narodowej Przeciwdziałanie skutkom biomedycznym oraz ocena ryzyka zdrowotnego ekspozycji na promieniowanie jonizujące i niejonizujące w czasie pokoju oraz podczas operacji i misji wojskowych. (116)

2013

Źródło dofinansowania Nazwa projektu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Mikrosensoryczna technologia pomiaru funkcji życiowych żołnierza – element indywidualnego systemu
Komisja Europejska Strengthening Capacities in CBRN event response and related Medical Emergency response under strengthened CBRN event preparedness
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do spożycia
Narodowe Centrum Nauki Neuronalana regulacja biosyntezy GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo – przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych

2012

Źródło dofinansowania Nazwa projektu
Narodowe Centrum Nauki Wpływ nanocząstek srebra i złota na morfologię i funkcje komórek dendrytycznych in vitro
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Szybkozaczepna, panoramiczna niskoprofilowa maska przeciwgazowa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Egzoszkielet kombatybilny z systemem przenoszenia indywidualnych Systemów Walki Tytan
Komisja Europejska Knowledge development and transfer of best practice on bio-safety/ bio-security, bio-risk management
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitanego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową

2011

Źródło dofinansowania Nazwa projektu
Narodowe Centrum Nauki Nanocząsteczki srebra modyfikowane kwasem taninowym - badania nad ich aktywnością przeciwwirusową i immunomodulacyjną
Narodowe Centrum Nauki Badanie środowiskowych rezerwuarów gorączki Q na obszarze endemicznego występowania Coxiella burnetti
Narodowe Centrum Nauki Wpływ skażenia wewnętrznego trytem na nieswoistą odporność przeciwnowotworową i reakcje zapalne u myszy bardziej i mniej wrażliwych na działanie promieniowania jonizującego.
Narodowe Centrum Nauki Badanie pochodnych kwasu nikotynowego w celu wykazania ich potencjalnego działania radioochronnego i/lub radionaprawczego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Mobilne Laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych-występowanie Francisella Tularensis
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Ocena wpływu wybranych biocydów na drobnoustroje bytujące w postaci biofilmu w układach cyrkulacyjnych cieczy do obróbki metali
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Znaczenie zwierząt wolno żyjacych jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych-utworzenie banku materiału biologicznego od gryzoni

2010

Źródło dofinansowania Nazwa projektu
Komisja europejska Precursors of ExplosiVes: Additives to Inhibit their use including Liquids
Agencja Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych; Departament Obrony USA Novel approaches to wound healling Nanobiodetector for spore forming bacteria