O nas

Kierownictwo Instytutu


Adam ZIEMBA

Dyrektor WIHE

płk dr n. med. Adam ZIEMBA

e-mail: adam.ziemba@wihe.pl

Mirosław KOZŁOWSKI

p.o. Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny I Epidemiologii
Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych

ppłk mgr inż. Mirosław KOZŁOWSKI

e-mail: miroslaw.kozlowski@wihe.pl

Beata PAJĄK

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med Beata PAJĄK

e-mail: beata.pajak@wihe.pl

Leszek ZIÓŁKOWSKI

Zastępca Dyrektora ds. Administracji

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI

e-mail: leszek.ziolkowski@wihe.pl

Agnieszka SOWIŃSKA

Główna Księgowa

mgr Agnieszka SOWIŃSKA

e-mail: agnieszka.sowinska@wihe.pl