Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów

Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. nadzw. WIHE


Działalność


Nanobiotechnologia to szybko rozwijająca się dziedzina nauki łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia chemii materiałowej oraz biotechnologii. Przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni jest określenie mechanizmów oddziaływania nanomateriałów i efektów przez nie wywieranych na układy biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wpływu nanocząstek metali szlachetnych na procesy regeneracyjne skóry i błon śluzowych in vitro i in vivo
  • wpływu układu odpornościowego oraz mechanizmów regulujących śmierć komórek w procesach regeneracyjnych i patogenezie chorób skóry na modelu mysim
  • tworzenia modeli badawczych in vitro oraz in vivo do badania biozgodności nanomateriałów
  • badania bakteriobójczych i bakteriostatycznych właściwości nanomateriałów

Badania prowadzone są z wykorzystaniem:

  • cytometrii przepływowej
  • analizy wysokokontentowej (HCA)
  • mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej
  • skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej
  • technik histologicznych
  • technik biologii molekularnej