Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki


Adres do korespondencji:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
zmr@wihe.pl
 
Lokalizacja
ul. Szaserów 128 (Szpital WIM, Łącznik przy budynkuk „izotopowym” )

Dane kontaktowe pracowników


p.o. Kierownik

dr hab. n. med Sławomir Lewicki, prof. WIHE

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
261 816-108
slawomir.lewicki@wihe.pl
Sławomir Lewicki

dr hab. n. biol. Jacek Kubiak, Prof. WIHE

Pracownia Biologii Komórki
 
261 816-160
jacek.kubiak@wihe.pl
Jacek Kubiak

mgr Milena SUSKA

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
261 816-141
milena.suska@wihe.pl

mgr Monika LEŚNIAK

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
261 816-141
monika.lesniak@wihe.pl

mgr Krystyna Jęderka

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
261 816-141
krystyna.jederka@wihe.pl

mgr Aleksandra Osińska

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
261 816-141
aleksandra.osinska@wihe.pl