Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Organizacja


Ośrodek "Szaserów"
Zakład Medycyny Regeneracyjnej
i Biologii Komórki

dr hab. n. biol. Jacek Kubiak, prof. WIHE
Pracownia Biologii Komórki


dr hab. n. biol. Jacek Kubiak
 
Pracownia Inżynierii Komórkowej
i Badania Procesów Regeneracji

dr hab. n. med Sławomir Lewicki
 
Pracownia Immunologii Doświadczalnej

dr hab. n. med. Jacek Malejczyk
 
Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej