Szkolenia

Szkolenia z chorób wektorowych


Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii organizuje szkolenie dla personelu medycznego z komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, w zakresie profilaktyki i diagnostyki chorób wektorowych występujących w Polsce i na świecie.


Obecnie nie prowadzimy naboru na kursy

Proszę sprawdzać tą stronę co 2 tygodnie lub zostawić swój e-mail organizatorom kursu aby przesłały informację zwrotną gdy kolejna edycja kursu będzie zaplanowana.


Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Samodzielna Pracownia Parazytologii
 
Osoba kontaktowa
dr Anna Borecka
261 853 055
aborecka@wihe.waw.pl