Szkolenia

Lista i terminy kursów


Status Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
3-4 czerwca 2020 Prawo medyczne
Kurs zakończony
400 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr n. med. Magdalena Zawadzka
17-18 czerwca 2020 Zasady dobrej praktyki epidemiologicznej
Kurs zakończony
250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr n. med. Magdalena Zawadzka
17-18 czerwca 2020 Etyka
Kurs zakończony
200 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr n. med. Magdalena Zawadzka
19 czerwca 2020 Zdrowie publiczne
Kurs zakończony
200 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr n. med. Magdalena Zawadzka
Czynniki Rakotwórcze
30 czerwca 2020 Narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr n. med. Magdalena Zawadzka
Kursy Ochrony Radiologicznej
wstrzymane Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej - Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
wstrzymane Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta - Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Szkolenia PEM
3.03.2020 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych
Kurs zakończony
260 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
3-4.03.2020 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne.
Kurs zakończony
420 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
3.03.2020 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne
Kurs zakończony
180 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń

Kierownik
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
261 853 192
agnieszka.bochniak@wihe.pl
szkolenia@wihe.pl

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych

Kierownik
dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe