Szkolenia

Lista i terminy kursów


Status Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
06 listopada 2019 r. Kurs Wakcynologia Praktyczna
Nabór zakończony
500 Sekcja Szkoleń mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Kursy Ochrony Radiologicznej
wstrzymane Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej - Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
wstrzymane Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta - Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Czynniki Rakotwórcze NPZ
11 grudnia 2019 Czynniki Rakotwórcze
NABÓR ZAKOŃCZONY
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
kpt dr Aneta Lewicka
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
26.11.2019 r. Epidemiologia Społeczna
NABÓR ZAKOŃCZONY
250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
Szkolenia PEM
3.03.2020 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 260 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
3-4.03.2020 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 420 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek
3.03.2020 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 180 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń

Kierownik
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
261 853 192
agnieszka.bochniak@wihe.pl
szkolenia@wihe.pl

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych

Kierownik
dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe