Nauka

Uprawnienia


Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.

Dokumenty


Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.


Decyzja 20131107

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich przez Radę Naukową WIHiE uprawnioną do nadawania stopnia doktor nauk medycznych w zakresie biologii medyczne


PDF