Aktualności 2020Wt. 04.02.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Anny Bieleckiej-Oder

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Przewodnicząca Rady Naukowej WIHE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anny Bieleckiej-Oder, która odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku (czwartek) o godz. 12:00 w auli wykładowej Instytutu przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.

Szczegóły ...
Pn. 03.02.2020

Posiedzenie Rady Naukowej WIHE

Posiedzenie Rady Naukowej WIHE odbędzie się 12.03.2020 r

Czw. 30.01.2020

Patent dla dr hab. Małgorzaty Krzyżowskiej, prof. WIHE

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii wraz z Uniwersytetem Łódzkim otrzymał patent na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania nanocząstek bimetalicznych srebrowo-miedziowych modyfikowanych kwasem taninowym i ich zastosowanie jako preparat antywirusowy”.
Autorem wynalazku ze strony WIHE jest dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE z Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów.

Wt. 28.01.2020

Dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska uzyskała stopień doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że Pani dr n. biol. Katarzyna Donskow- Łysoniewska, kierownik Samodzielnej Pracowni Parazytologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15.01.2020 r. na podstawie osiągnięcia naukowego opatrzonego tytułem „Immunomodelujący wpływ nicieni jelitowych- badania na mysim modelu zarażenia człowieka tęgoryjcem: heligmosmoides polygyrus bakeri” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Szczegóły ...
Wt. 28.01.2020

Dr Magdalena Ciechanowska uzyskała stopień doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że Pani dr n. roln. Magdalena Ciechanowska z Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17.12.2019 r. na podstawie osiągnięcia naukowego opatrzonego tytułem „Mechanizmy regulacji biosyntezy GnRH i receptora GnRH oraz sekrecji LH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych; wpływ czynników stresogennych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Szczegóły ...
Pt. 10.01.2020

Umowa między WIHE a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

„Utrzymywanie w trybie całodobowym gotowości diagnostycznej laboratorium WIHE w Puławach do wykonania badań biologicznych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej”

Szczegóły ...