Rada Naukowa


Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej Komisja Wyborcza stwierdziła ważność przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia 2018 r. wyborów do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii XIV Kadencji.

Członkami Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji zostali:


Osoby mianowane przez Ministra Obrony Narodowej

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ - Przewodnicząca Rady
 2. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 3. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI
 4. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI
 5. prof. dr hab. Claudine KIEDA
 6. prof. dr hab. Małgorzata KLOC
 7. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 8. dr hab. n. chem. Kamilla MAŁEK
 9. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI
 10. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 11. dr hab. n. farm. Wioletta MARUSZAK
 12. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 13. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 14. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL- ZAWADZKA
 15. prof. dr hab. n. farm. inż. Marcin SOBCZAK
 16. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym

 1. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 2. dr hab. n. med. zdr. Magdalena CIECHANOWSKA
 3. prof. dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI
 4. prof. dr hab. n. med. Marek JANIAK - Wiceprzewodniczący Rady
 5. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 6. dr hab. n. med. zdr. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 7. dr hab. n. biol. Jacek KUBIAK, prof. WIHE
 8. dr hab. n. med. Beata PAJĄK, prof. WIHE - Wiceprzewodnicząca Rady
 9. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. WIHE
 10. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora

 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. dr n. biol. Anna BORECKA - Sekretarz Rady
 3. dr n. med. Grzegorz GRANIAK
 4. ppłk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI
 5. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisje Rady Naukowej


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Członkowie:
 1. prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 2. dr hab. Mariusz Goniewicz
 3. dr Lidia Mizak

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - ppłk dr n. biol. Marek Brytan
Członkowie:
 1. dr hab. Małgorzata Krzyżowska
 2. dr Lidia Mizak

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Krzyżowska
Członkowie:
 1. dr hab. Beata Pająk
 2. dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodnicząca - dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska
Członkowie:
 1. ppłk dr n. biol. Marek Brytan

Sekretarz Rady Naukowej

dr Anna Borecka, tel. 261 853 055 e-mail rada.naukowa@wihe.pl