Struktura Organizacyjna WIHE


kliknij nazwę komórki aby zobaczyć szczegóły


Robert ZDANOWSKI

Dyrektor WIHE

płk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI


+48 261 853-101

robert.zdanowski@wihe.pl

×
Marcin NIEMCEWICZ

Zastępca Dyrektora
Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach

płk dr n.biol. Marcin NIEMCEWICZ


+48 261 519-801

marcinniem@wihe.pulawy.pl

×
Jerzy BERTRANDT

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT


+48 261 853-134

jerzy.bertrandt@wihe.pl

×
Leszek ZIÓŁKOWSKI

Zastępca Dyrektora ds. Administracji

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI


+48 261 853-175

leszek.ziolkowski@wihe.pl

×
×

Skład Rady Naukowej XIV Kadencji


Członkami Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji zostali:


Osoby mianowane przez Ministra Obrony Narodowej

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 2. prof. dr hab. n. med. Leonora BUŻAŃSKA
 3. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 4. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI
 5. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI
 6. prof. dr hab. Claudine KIEDA
 7. prof. dr hab. Małgorzata KLOC
 8. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 9. dr hab. n. chem. Kamilla MAŁEK
 10. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI
 11. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 12. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 13. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 14. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL- ZAWADZKA
 15. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym

 1. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 2. prof. dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI
 3. prof. dr hab. n. med. Marek JANIAK
 4. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. nadzw. WIHE
 5. dr hab. n. biol. Jacek KUBIAK, prof. nadzw. WIHE
 6. dr hab. n. med. Beata PAJĄK, prof. nadzw. WIHE
 7. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. nadzw. WIHE
 8. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA
 9. dr hab. n. rol. Ewa SZARSKA, prof. nadzw. WIHE

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora

 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. mjr dr n. biol. Agata BIELAWSKA – DRÓZD
 3. dr n. biol. Anna BORECKA
 4. dr n. biol. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 5. ppłk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI
 6. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisje Rady Naukowej – XIV Kadencji (od 25 października 2018 r.)


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Członkowie:
 1. prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 2. dr hab. Mariusz Goniewicz
 3. dr Lidia Mizak

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - dr Marek Brytan
Członkowie:
 1. dr hab. Małgorzata Krzyżowska
 2. dr Lidia Mizak

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Krzyżowska
Członkowie:
 1. dr hab. Beata Pająk
 2. dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodnicząca - dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska
Członkowie:
 1. dr hab. Ewa Szarska
 2. ppłk dr Marek Brytan

Sekretarz Rady Naukowej

dr Anna Borecka, tel. 261 853 055 e-mailanna.borecka@wihe.pl
Waldemar GIEL

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Szef Pionu

Waldemar GIEL


+48 261 853-207

waldemar.giel@wihe.pl

×
Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelaria Tajna


Jerzy BERTRANDT

PION BADAWCZO ROZWOJOWY


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT


+48 261 853-134

jerzy.bertrandt@wihe.pl

×
Ośrodek "Szaserów"
Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. biol. Marek Brytan
Zakład Ochrony Mikrofalowej
dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak
Ośrodek Główny "Kozielska"
Pracownia Fizjologii Stosowanej
dr hab. Ewa Szarska
Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej
dr hab. n. med. Beata Pająk
Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów
dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska
Pracownia Parazytologii
dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
płk dr n.biol. Marcin Niemcewicz
Pracownia Bakteriofagów
dr Lidia Mizak
Pracownia Bakteriologii
mgr Dorota Żakowska
Pracownia Bioaerozoli
dr Grzegorz Graniak
Pracownia Wirusologii
dr Aleksander Michalski
Pracownia Transfekcji Komórkowych
prof. Leszek Lisowski
Dział Wsparcia Badań
Małgorzata Alwast
Sekcja Komercjalizacji Projektów
Małgorzata Alwast
Sekretariat Naukowy
dr n. społ. Iwona Żukowska
Sekcja Szkoleń
dr Jolanta Wrembel - Wargocka
Biblioteka
Zwierzętarnia
dr n. biol. Małgorzata Nawrocka
×


Leszek ZIÓŁKOWSKI

PION ADMINISTRACYJNY


Zastępca Dyrektora ds. Administracji

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI


+48 261 853-175

leszek.ziolkowski@wihe.pl

×
Samodzielne Stanowiska
Archiwum
Inspektor BHP
Inspektor ppoż.
Kancelaria Jawna
Radca Prawny
Sekcja GB i MOB
Sekretariat Dyrektora
Dział Zabezpieczenia Logistycznego
Sekcja Techniczna i Utrzymania Nieruchomości
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja Informatyki
Sekcja Ochrony
Dział Głównego Księgowego
Samodzielna Sekcja Kadr
×