Struktura Organizacyjna WIHE


kliknij nazwę komórki aby zobaczyć szczegóły


Adam ZIEMBA

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

płk dr n. med. Adam ZIEMBA


+48 261 853-101

adam.ziemba@wihe.pl

×
Mirosław KOZŁOWSKI

p.o. Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
- Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych,

ppłk mgr inż. Mirosław KOZŁOWSKI


+48 261 519-830

miroslaw.kozlowski@wihe.pl

×
Patrycja KLECZKOWSKA

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA


+48 261 853-104

patrycja.kleczkowska@wihe.pl

×
Leszek ZIÓŁKOWSKI

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Administracji

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI


+48 261 853-175

leszek.ziolkowski@wihe.pl

×
×

Skład Rady Naukowej XIV Kadencji


Członkami Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji zostali:


Osoby mianowane przez Ministra Obrony Narodowej

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ - Przewodnicząca Rady
 2. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 3. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI
 4. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI
 5. prof. dr hab. Claudine KIEDA
 6. prof. dr hab. Małgorzata KLOC
 7. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 8. dr hab. n. chem. Kamilla MAŁEK
 9. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI
 10. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 11. dr hab. n. farm. Wioletta MARUSZAK
 12. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 13. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 14. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL- ZAWADZKA
 15. prof. dr hab. n. farm. inż. Marcin SOBCZAK
 16. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym

 1. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 2. dr hab. n. med. zdr. Magdalena CIECHANOWSKA
 3. prof. dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI
 4. prof. dr hab. n. med. Marek JANIAK - Wiceprzewodniczący Rady
 5. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 6. dr hab. n. med. zdr. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 7. dr hab. n. biol. Jacek KUBIAK, prof. WIHE
 8. dr hab. n. med. Beata PAJĄK, prof. WIHE - Wiceprzewodnicząca Rady
 9. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. WIHE
 10. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora

 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. dr n. biol. Anna BORECKA - Sekretarz Rady
 3. dr n. med. Grzegorz GRANIAK
 4. ppłk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI
 5. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisje Rady Naukowej


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Członkowie:
 1. prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 2. dr hab. Mariusz Goniewicz
 3. dr Lidia Mizak

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - ppłk dr n. biol. Marek Brytan
Członkowie:
 1. dr hab. Małgorzata Krzyżowska
 2. dr Lidia Mizak

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Krzyżowska
Członkowie:
 1. dr hab. Beata Pająk
 2. dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodnicząca - dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska
Członkowie:
 1. ppłk dr n. biol. Marek Brytan

Sekretarz Rady Naukowej

dr Anna Borecka, tel. 261 853 055 e-mail rada.naukowa@wihe.pl
 .
DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
×
 
Samodzielne Sekcje / Stanowiska
Sekretariat Dyrektora
Radca Prawny
Samodzielna Sekcja ds. BHP i ppoż
Dział Głównego Księgowego
Sekcja Rachunkowości i Finansów
Sekcja Kadr i Płac
×


Waldemar GIEL

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Szef Pionu, Pełnomocnik OIN

Waldemar GIEL


+48 261 853-207

waldemar.giel@wihe.pl

×
Kancelaria Tajna
Kancelaria Jawna

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Archiwum


Patrycja KLECZKOWSKA

PION BADAWCZO ROZWOJOWY


Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA


+48 261 853-104

patrycja.kleczkowska@wihe.pl

×
Leszek ZIÓŁKOWSKI

PION ADMINISTRACYJNY


Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI


+48 261 853-175

leszek.ziolkowski@wihe.pl

×
Dział Administracji i Zabezpieczenia Logistycznego
Sekcja Techniczna
Sekcja Infrastruktury i Inwestycji
Sekcja Zamówiń Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja GM i MOB
Sekcja Ochrony
Dział Zabezpieczenia Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
×