Zakłady Naukowe WIHE

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych

Organizacja


Lokalizacja “Puławy”
 
Pracownia Bakteriologii
kpt. mgr Bożena Skowronek – Wlizło
 
Pracownia Wirusologii

ppłk dr n. biol. Aleksander Michalski
 
 
Pracownia Bioaerozoli


dr Grzegorz Graniak
 
 
Pracownia Zabezpieczenia
ppłk mgr Jacek Wójcicki