Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk


Działalność