Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Aktualności


29.01.2019

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu

 

„Innowacyjna immunoterapia chorób autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia pasożytniczego”

Szczegóły06.12.2018

mgr Katarzyna Krawczak laureatką konkursu

"Młody Naukowiec 2018"

Młody Naukowiec 2018

szkolenie
05.12.2018

IX Ogólnopolska Konferencja

"Postępy w Badaniach Biomedycznych"

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
01-02 grudnia 2018 roku

26.07.2018

Nabór na stanowisko Magistranta

Poszukujemy do oddziału w Warszawie dwóch studentów studiów wyższych II stopnia na kierunku, do realizacji projektu badawczego TEAM-TECH/2017-4/22 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Innovative immunotherapy of autoimmune diseases using CD8 T cells modified by factors of parasitic origin".


25.06.2018

Publikacja

Sochocka M., Donskow-Łysoniewska K., Satler Diniz B., Kurpas D., Brzozowska E., Leszek J. The Gut Microbiome Alterations and Inflammation-Driven Pathogenesis of Alzheimer’s Disease—a Critical Review. Molecular Neurobiology, https://doi.org/10.1007/s12035-018-1188-4, 2018 (IF 6.190).


12.06.2018

VIII Konferencja

"Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza"

Data konferencji: 17 października 2018 r. Szczegóły


26.01.2018

Konkurs na stanowisko typu Post-doc

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.fnp.org.pl i www.euraxess.pl


26.01.2018

Konkurs na doktoranta

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na doktoranta w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.euraxess.pl i www.fnp.org.pl


26.01.2018

Konkurs na stanowisko specjalisty

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: PDF


12.10.2017

Ddysponujemy autorskimi wytycznymi metodycznymi do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów.

W celu otrzymania w/w wytycznych i ich wdrożenia w innej jednostce naukowej lub laboratorium diagnostycznym prosimy o kontakt.


dr Anna Borecka
261 853 055
aborecka@wihe.waw.pl
 

Samodzielna Pracownia Parazytologii prowadzi usługi “Badanie piasku lub ziemi w kierunku pasożytów

Szczegóły