Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Aktualności


19.01.2020

mgr Katarzyna Krawczak obroniła tezy swojej rozprawy doktorskiej

We wtorek, 11 lutego 2020 r. na posiedzeniu Komisji II Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do spraw przewodów doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego, z zakresu Biologii Komórki i Organizmu, mgr Katarzyna Krawczak zaprezentowała i obroniła tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Czynniki pasożytnicze hamujące autoimmunizacyjne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Maria Doligalska, promotorem pomocniczym była dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska, recenzje opracowali: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz (Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Molekularnych Interakcji w Układzie Pasożyt- Żywiciel) i prof. dr hab. Urszula Wojda (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie, Centrum Neurobiologii).


17.01.2020

Zezwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej

Decyzją Ministerstwa Środowiska Nr 119/2019 i 120/2019 Wojskowemu Instytutowi Higieny i Epidemiologii przyznano bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG), które tworzą laboratoria Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularne i Samodzielnej Pracowni Parazytologii. ZIG umożliwia prowadzenie zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do II kategorii zagrożenia.


29.01.2019

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu

 

„Innowacyjna immunoterapia chorób autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia pasożytniczego”

Szczegóły06.12.2018

mgr Katarzyna Krawczak laureatką konkursu

"Młody Naukowiec 2018"

Młody Naukowiec 2018

szkolenie
05.12.2018

IX Ogólnopolska Konferencja

"Postępy w Badaniach Biomedycznych"

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
01-02 grudnia 2018 roku

26.07.2018

Nabór na stanowisko Magistranta

Poszukujemy do oddziału w Warszawie dwóch studentów studiów wyższych II stopnia na kierunku, do realizacji projektu badawczego TEAM-TECH/2017-4/22 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Innovative immunotherapy of autoimmune diseases using CD8 T cells modified by factors of parasitic origin".


25.06.2018

Publikacja

Sochocka M., Donskow-Łysoniewska K., Satler Diniz B., Kurpas D., Brzozowska E., Leszek J. The Gut Microbiome Alterations and Inflammation-Driven Pathogenesis of Alzheimer’s Disease—a Critical Review. Molecular Neurobiology, https://doi.org/10.1007/s12035-018-1188-4, 2018 (IF 6.190).


12.06.2018

VIII Konferencja

"Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza"

Data konferencji: 17 października 2018 r. Szczegóły


26.01.2018

Konkurs na stanowisko typu Post-doc

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.fnp.org.pl i www.euraxess.pl


26.01.2018

Konkurs na doktoranta

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na doktoranta w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.euraxess.pl i www.fnp.org.pl


26.01.2018

Konkurs na stanowisko specjalisty

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: PDF


12.10.2017

Ddysponujemy autorskimi wytycznymi metodycznymi do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów.

W celu otrzymania w/w wytycznych i ich wdrożenia w innej jednostce naukowej lub laboratorium diagnostycznym prosimy o kontakt.


dr Anna Borecka
261 853 055
aborecka@wihe.waw.pl
 

Samodzielna Pracownia Parazytologii prowadzi usługi “Badanie piasku lub ziemi w kierunku pasożytów

Szczegóły