Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Ochrony Mikrofalowej


Adres do korespondencji:

Zakład Ochrony Mikrofalowej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
Lokalizacja
ul. Szaserów 128 (Szpital WIM, budynek „izotopowy” III i IV p.)

Dane kontaktowe pracowników


Kierownik

dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ, profesor WIHE

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
 
261 816-134
Fax
261 816-652, 261 104-391
wanda.stankiewicz@gmail.com
Wanda STANKIEWICZ zdjęcie

ppłk dr inż. Jarosław KIELISZEK

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 817-148
Fax
261 817-148, 261 816-652
jaroslaw.kieliszek@wihe.pl

dr n. biol. Elżbieta SOBICZEWSKA

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
261 817-103
elzbieta.sobiczewska@wihe.pl

mgr biol. Łukasz Szymański

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
261 817-103
lszymanski@wihe.waw.pl

mgr analityki med. Aleksandra Cios

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
261 817-103
aleksandra.cios@wihe.pl

st. tech.Jolanta Kowalska

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
261 816-134

mgr Małgorzata Kiełczewska

Pracownia Psychoneuroimmunologii
 
261 817-103
malgorzata.kielczewska@wihe.pl

mgr inż. Andrzej BARTOSIŃSKI

Pracownia Psychoneuroimmunologii
 
261 817-103
andrzej.bartosinski@wihe.pl

mjr. mgr inż. Robert PUTA

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816-652
robert.puta@wihe.pl

mjr. dr n. tech. Jaromir SOBIECH

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816-652
jaromirsobiech@gmail.com

st. chor. Grzegorz NOWAKOWSKI

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816-147
grzegorz.nowakowski@wihe.pl

Dariusz ZDZIEBŁOWSKI

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816-652