Misja

Misją instytutu jest prowadzenie badań i rozwój, wdrażanie, diagnostyka, szkolenie, informowanie, epidemiologia, radiologia, diagnostyka, toksykologii i farmakologii dla potrzeb instytucji.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu epidemiologii, toksykologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii.

Zadania

WHIE zajmuje się zadaniami z zakresu badawczo -rozwojowym na rzecz Instytucji oraz wykonuje prace badawczo-naukowe. Instytut wykonuje zadania na zlecenie: referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.

Laboratoria

Laboratoria o wysokim stopniu bezpieczeństwa z najnowocześniejszą aparaturą do badań związanych z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

Usługi

WIHE ma wypracowane samodzielne metody do oceny poszczególnych typów zagrożeń. Dzięki czemu możemy zapewnić szeroki wachlarz usług związany z badaniami, oceną i ekspertyzą.

Akredytacje

Nasze doświadczenie związane z toksykologią, radiobiologią, farmakologią gwarantuje, że wykonane usługi są na najwyższym poziomie.

Poczta kwiatowa Kraków  Kosze prezentowe - sodo.pl

Kim jesteśmy?

WIHE jest instytutem badawczym, który zarówno kadrowo jaki i organizacyjnie przygotowany jest  na rzecz instytucji Państwowych i innych organizacji badań, szkoleń,  zapobiegania i szkolenia z zakresu skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobą wywołanych broniom masowego rażenia.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (WIHE) to jednostka naukowo-badawcza, która odgrywa niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia personelu wojskowego oraz cywilnego. To placówka o bogatej tradycji, której działania przyczyniają się do ochrony zdrowia oraz skutecznego zapobiegania i zwalczania zagrożeń epidemiologicznych w kraju i poza jego granicami.

Misja WIHE

WIHE jest jednostką podlegającą Siłom Zbrojnym RP, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych z zakresu higieny, epidemiologii, mikrobiologii i innych dziedzin związanych z medycyną obronną. Jego główną misją jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo żołnierzy oraz personelu cywilnego zaangażowanego w służbę wojskową.

Badania i Wyposażenie

WIHE dysponuje nowoczesnym sprzętem i laboratoriami, które umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych badań naukowych. To jednostka o bardzo wysokim poziomie specjalizacji i technologii, co pozwala na skuteczne monitorowanie i analizę zagrożeń epidemiologicznych, a także opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia.

Współpraca z Instytucjami Krajowymi i Międzynarodowymi

WIHE ściśle współpracuje z innymi instytucjami naukowymi, służbami medycznymi i wojskowymi zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jego wiedza i doświadczenie są doceniane przez liczne organizacje międzynarodowe, co przyczynia się do wymiany informacji, dobrej praktyki oraz wzmocnienia zdolności obronnych w kontekście zdrowia publicznego.

Walka z Pandemią COVID-19

W ostatnich latach WIHE odegrał kluczową rolę w walce z pandemią COVID-19. Jego naukowcy przeprowadzili badania dotyczące wirusa SARS-CoV-2, opracowując nowe metody diagnostyczne oraz rekomendacje dotyczące profilaktyki i leczenia. Działania WIHE wpłynęły pozytywnie na zarządzanie kryzysem zdrowotnym i ochronę zdrowia w kraju.

Wszechstronne Działania

WIHE nie ogranicza swojej działalności tylko do działań naukowych. Prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, szkoleniową i informacyjną, mając na celu podnoszenie świadomości wśród żołnierzy i personelu cywilnego na temat ochrony zdrowia i zachowania higieny.

 

Poczta kwiatowa Warszawa